Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

படிப்பகம்
  

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

கலைமகள் சனசமூக நிலையம்வியாபாரிமூலை தெனி அம்மன் கோவிலடியில் வெளிநாடுகளில் வாழும் மயிலிட்டி மக்களின் உதவியுடன் மயிலிட்டி மக்கழுக்கென்று ஒரு வாசிகசாலை புதிதாக கட்டி 2012 தைப்பொங்கல் அன்று சம்பிரதாயப்படி திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ளது.
நன்றி

____________________________________________________________________________________