______________________________________________________

மயில் தோகை விரித்து ஆடும்போது தத்துரூபமாக எடுக்கப்பட்டது. இதேபோன்ற புகைப்படங்கள் உங்களிடம் இருந்தால் எங்களுக்கு அனுப்பிவையுங்கள்.

______________________________

______________________________

______________________________

யாழ்ப்பாணத்து தமிழில் பேசும் ஒரு ஜேர்மனியப் பெண்....


வெளிநாடுகளில் வாழும் தமிழ் பெற்றோர்கள் தங்கள் பிள்ளைக்கு தமிழ் தெரியாது என்று பெருமையாக சொல்லும் இந்த காலத்தில் இப்படி ஒரு பெண் சொல்லும் உண்மை கருத்துக்களைக் கேளுங்கள் .இதை பார்த்த பிறகாவது உங்கள் பிள்ளைகளுகு தமிழ் பேச கற்றுக்கொடுங்கள் நன்றி.

______________________________


New Xray Technique

This is an amazing color video on human life from conception to birth using the newest 360 degree x-ray scanning technology that won its two inventors the Nobel Peace Prize.

நன்றி திரு கருணாநிதி அவர்களுக்கு

______________________________

கண்ணுக்கு குளிச்சியாக மட்டும் அல்ல மனதிக்கும் இனிமையாக
First park in Guinness World Record by The Largest Number of Hanging Flower Bskets Al Ain, United Arab Emirates.
______________________________

ADVICE
______________________________

கோவில் வழிபாடு
______________________________

சிகப்பு அரிசி (Brown Rice)
______________________________
பனிக்காலத்தில் பட்டுக்குட்டிகளை பத்திரமா பாத்துக்கங்க!

நன்றி திரு கருணாநிதி அவர்களுக்கு

______________________________


Share