தொடர்புகட்கு

தலைவர்
உப தலைவர
செயலாளர்
பொருளாளர்

திரு அழகராசா ( யோகராசா ) இராசய்யா: 628914671 / 698348915
திரு செல்வக்கொடி இரா
திரு பாமநாதசிவம் ( ஜெமின்தார் ) முத்துச்சாமி: 69834891
திரு கௌசிகன் ( துளசி ): 661521748

___________________________________________________________________________

ஒன்று கூடல்


மயிலிட்டி மக்கள் ஒன்றியம் பிரான்ஸ் இன் ஒன்று கூடலில் அனைத்து மயிலிட்டி மக்களும் கலந்துகொண்டு சிறப்பிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்வதுடன் இவ் ஒன்று கூடல் மிகவும் சிறப்பாக நடைபெற அனைத்து உலக மயிலிட்டி மக்களின்
மயிலிட்டி . கொம் வாழ்த்துகின்றது.

நன்றி
அனைத்து உலக மயிலிட்டி மக்கள் மயிலிட்டி . கொம்

___________________________________________________________________________

பிரான்ஸ் மயிலிட்டி மக்களின் முதலாவது ஒன்று கூடல்.

___________________________________________________________________________


ஜீலை 2011 அன்று நடைபெற்ற கூட்டத்தின்போது எடுக்கப்பட்டது.

___________________________________________________________________________


பிரான்ஸ் பாரிசில் 30-05-2011 அன்று நடைபெற்ற மயிலிட்டி மக்கள் ஒன்றியம் பிரான்ஸ் இன் பொதுக்கூட்டத்தின் போது எடுக்கப்பட்ட புகைப்படங்கள்.
நன்றி